LRF:s styrelses yttrande över motion om odlingsbar jordbruksmark

Vid LRF:s riksstämma i dagarna behandlas en motion från Halland om den odlingsbara jordbruksmarken. LRF:s styrelse har avgett ett yttrande över motionen.

,

Inga kommentarer ännu.

Lämna ett svar