Varbergs goda jord

På SLU Ultuna, Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap har Agnar Kjeller skrivit kandidatarbetet ”Varbergs goda jord – En fallstudie om värdering och förvaltning av åkermark i Varbergs kommun”

, , , ,

Inga kommentarer ännu.

Kommentera