Jordbruksverket vill att skyddet för åkermark skärps

Jordbruksverket har överlämnat en delredovisning av en utredning om hur lagskyddet av åkermark fungerar till regeringskansliet. De konstaterar att lagen inte tillämpas. Förslag till åtgärder kommer att presenteras av miljömålsberedningen i juni 2014.

Läs hela pressmeddelandet här.

, , , , ,

Inga kommentarer ännu.

Kommentera