Stor framgång i kampen för bevarandet av den goda jorden

På Centerpartiet riksstämma bifölls Mattias Anderssons motion om ett utökat lagligt skydd för åkermarken.

Läs Mattias kommentar här och även hans motion.

, , ,

Inga kommentarer ännu.

Kommentera