Motion om skydd av jordbruksmark till Klimatriksdagen

Klimatriksdagen arrangeras 6-8 juni i Norrköping.

Karin Stenholm har lämnat in motionen ”Skydda vår jordbruksmark

Hon vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sveriges jordbruksmark måste skyddas.

,

Inga kommentarer ännu.

Kommentera