Nytryck av Hopp för jorden

Den Goda Jorden har under vintern tagit fram ett nytryck av vår informationsbroschyr ”Hopp för jorden”. Texten i broschyren har uppdaterats och några av bilderna bytts ut. Nytrycket har gjorts i en upplaga på 8 000 exemplar.

Framtagandet av den ursprungliga broschyren genomfördes som ett projektet med stöd av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Stiftelsen Carl-Fredrik von Horns fond. I Den Goda Jorden har Olof Bågenholm och Bengt Svensson varit ansvariga för att ta fram textmaterial. Detta har bearbetats, kompletterats och redigerats av Jens Blomqvist, Agraria Ord & Jord. Layouten har gjorts av Hans Jonsson.

Innehåll:

 • Åkermark – tillverkningen har upphört
 • Slagsmål om jorden
 • God jord försvinner och ersätts av dålig
 • Världen är oljedopad
 • Import – en riskabel lösning
 • Åkermark är rättslös

Broschyren har skickats ut till samtliga medlemmar som vi har aktuella adressuppgifter till. Vill du ha ett exemplar av skriften, skicka din adress så kommer ett exemplar på posten.

, ,

2 Responses to Nytryck av Hopp för jorden

 1. Claes Sandahl 27 februari, 2011 kl 09:15 #

  Broschyren är ett jättekliv framåt i möjligheten att påverka. Vi måste få fler riksdagsledamöter intresserade. De är ju valda för att gå till mötes. Urbaniseringen bör ju ske på den landyta som utgör övrig mark, det kan väl inte vara så svårt att bestämma.

 2. Samuel af Ugglas 3 mars, 2011 kl 18:22 #

  Broschyren är fantastisk. Medlemmarna måste medverka till att sprida den bland mindre vetande. Att de socialistiska lobby och påtryckarorganisationerna som t.ex. SNF som agiterar för att småkryp, stora kryp och floran skall skyddas i alla möjliga och omöjliga sammanhang ”av riksintresse” genom politiska diktat tydligen inte förstår det elementära, att utan jord inget liv, lika viktigt som vatten, luft och sol.
  Gratulerar Hans Jonsson, Olof Bågholm, Bengt Svensson och inte minst Hans Andersson som fått uppgiften att hålla samman alltihop.

Kommentera