Åkermarkens värde

FAO:s International Year of Soils har genom ELD ”The Economics of Land Degradation” tagit fram en film som visar värdet av åkermark.

, , , , ,

Inga kommentarer ännu.

Kommentera