Hur jord bildas

Olof Bågenholm och Bengt Svensson  i Den Goda Jorden har översatt FAO:s infographic ”How soil is formed” till svenska.

Hur jord bildas

, ,

Inga kommentarer ännu.

Kommentera