Remissyttrande riksintresseutredningen

Föreningen Den Goda Jorden har lämnat ett remissyttrande över Riksintresseutredningens slutbetänkande ”Planering och beslut för hållbar utveckling SOU:2015:99”.


Alla remissvar hittar du här

, , ,

Inga kommentarer ännu.

Kommentera