Vägledning för agerande i planärenden till skydd för brukningsvärd jordbruksmark

Föreningen Den Goda Jorden har tagit fram en vägledning för agerande i planärenden till skydd för brukningsvärd jordbruksmark.

, , , ,

Inga kommentarer ännu.

Lämna ett svar