Vår jordbruksmark – en värdefull resurs i ett föränderligt klimat

Länsstyrelsen Stockholm bjöd tillsammans med Upplands-Bro kommun in de som jobbar med översiktsplanering, detaljplanering och exploatering i Stockholms läns kommuner till ett seminarium kring jordbruksmarken och dess värden i avvägningar kring framtida markanvändning. Seminariet genomfördes den 7 november inom ramen för arbetet med Stockholms läns livsmedelsstrategi och är en del av tidig planeringsdialog mellan kommuner och Länsstyrelsen.

Här följer länkar till de presentationer som föreläsarna visade:

Ylva Othzén, Länsstyrelsen Stockholm
Rebecka Milestad, KTH
Jerker Moström, SCB
Bette Lundh Malmros, TRF
Kristina Nigell, Länsstyrelsen
Lars Gillberg
Anette Gustawson
Karin Vela, Länsstyrelsen
Malin Wik, MMD
John Andersson, SJV

, , , , , ,

Stängt för kommentarer.