Arkiv | Okategoriserade

Vi är fler än 650 medlemmar

Medlemsavgift för 2016 har betalats av 673 medlemmar, av dessa är 70 nya medlemmar

År 2015 betalade 703 medlemmar medlemsavgift, av dessa var 88 nya medlemmar

Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att …

Continue Reading 9

Synpunkter på översiktsplan i Varberg

Den Goda Jorden har lämnat synpunkter på Varberg kommuns översiktsplan, fördjupning Norra kusten. Synpunkterna har sammanställts tillsammans med Bengt Nybergh på Limabacka kvarn i Väröbacka, som även är medlem i föreningen och delaktig i Den Goda Jordens kommungruppen i Varberg.…

Continue Reading 0