Arkiv | Okategoriserade

Vi är fler än 650 medlemmar

Medlemsavgift för 2017 har betalats av 672 medlemmar

År 2016 betalade 673 medlemmar medlemsavgift, av dessa var 70 nya medlemmar

Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och …

Continue Reading 9