Organisation

Den Goda Jorden ideell förening består av en styrelse som har det övergripande ansvaret. Under styrelsen finns det lokala grupper runt om i landet, se nedan.

Styrelsen består idag utav en ordförande, sju ledamöter och fem suppleanter:

Hans Andersson, ordförande. Lantbrukare, ordförande i LRF:s kommungrupp Eslöv. tel: 0413 – 343 61  mob: 0704 – 40 15 37

Eva von Wachenfelt, sekreterare. Eslöv

Bengt Svensson, kassör. Etnolog Berte Museum. Heberg. 0346 – 433 17 epost: info (at) dengodajorden.se

Anders Larsson, Malmö

Herbert Falck. Civilingenjör Lund. mob: 0708 – 20 23 25 epost: herbert.falck (at) live.se

Daniel Andersson, Tvååker. mob: 0705 – 53 97 73 epost: daniel (at) nilsmartensgard.se

Maylis Persson Bondeprästen i Skåne, Marieholm. mob: 0706 – 26 30 57 epost: maylis.persson (at) svenskakyrkan.se

Suppleanter:

Olof Bågenholm, Agronom, pensionär, Getinge. mob: 0703 – 28 29 59

Daniel Stenström. Falkenberg. epost: dowzee (at) gmail.com

Arne Joelsson. Halmstad.

Anne-Marie Lindén. Biolog och bonde, Ängelholm.epost: karindal (at) ektv.nu

Ingrid Jönsson. Staffanstorp.

(observera att du måste byta ut (at) mot @ i epostadresserna om du vill ha kontakt per epost)

Lokala grupper finns i;

Varberg, Henrik Emanuelsson, 070 – 519 34 09, svenolof.olsson(a)bredband.net

Falkenberg,

Halmstad,

Skåne, Hans Andersson, 0413 – 343 61

Mälardalen, Jan Claesson, 070 – 640 81 21, nedersta-gard(a)tele2.se

Gotland, Nils-Erik Norrby, 072 525 18 48, nils-erik(a)forshult.nu

Vill du engagera dig eller starta en ny grupp? Hör av dig!