Artikel om Den Goda Jorden

Hushållningssällskapet i Halland publicerade i sitt sista nummer 2008 av sin tidskrift en artikel om Den Goda Jorden under rubriken ”Låt den goda tanken bli handling”. Texten är skriven av Olof Bågenholm, suppleant i Den Goda Jordens styrelse.

Continue Reading 0

Offensiv för åkermarken i Skåne och Halland

Nu intensifierar föreningen Den Goda Jorden sitt arbete för att skydda åkermarken i Skåne och Halland. Föreningen har fått ett anslag från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som gör det möjligt att på ett kraftfullare sätt föra dialog och påverka ansvariga …

Continue Reading 0

Seminarium om Den Goda Jorden

LRFs kommungrupp i Eslöv arrangerar den 12 februari kl 19 ett seminarium på Eslövs Stadshus under rubriken ”Vi äger inte jorden, vi har lånat den av våra barnbarn” – Charlotte Lindström från Region Skåne pratar om Den Goda Jorden från …

Continue Reading 0

Politiker i vånda offrar åkermarken

Norrköpings kommunfullmäktige tog igår beslut om att den bördiga jordbruksmarken vid Krusenhov på södra Malmölandet ska förvandlas till industrimark. Trots att de är medvetna om att värdefull åkermark går till spillo förmår de inte att fatta beslut som bevarar denna …

Continue Reading 0

Värna åkermarken på Malmölandet

I samband med Den Goda Jordens styrelsemöte i Norrköping publicerades följande insändare i Folkbladet.

Riksföreningen Den Goda Jorden ser med bestörtning på Norrköpings kommuns planer att använda jordbruksmark i högsta världsklass för industriändamål. Åkermarken på Krusenhofs gård på Malmölandet är …

Continue Reading 0