Synpunkter på planärenden


En beskrivning av de grundläggande rättsliga kravreglerna, främst att ge vägledning och tips vad gäller samråd, yttranden och överklaganden.
– – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –
Yttrande angående fördjupad översiktsplan i Laholm (Den goda Jorden 2010)
– – – – – – – – – – – – – –
Brev angående Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050. (Den Goda Jorden 2010)
– – – – – – – – – – – – – –
Brev angående förslag till nya översiktsplan för Helsingborgs kommun. (Den Goda Jorden 2009)