Tag Archives | Medlemsantal

Vi är fler än 600 medlemmar

Medlemsavgift för 2019 har betalats av 565 medlemmar

År 2018 betalade 644 medlemmar medlemsavgift.

Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd.…

Continue Reading 9