Tag Archives | Medlemsantal

Vi är fler än 600 medlemmar

Medlemsavgift för 2018 har betalats av 644 medlemmar

År 2017 betalade 672 medlemmar medlemsavgift.

Ett stort tack till er alla för ert stöd som ger oss möjligheter att driva kampen för åkermarkens bevarande och ger vår röst en större tyngd.…

Continue Reading 9