Tag Archives | Motioner

Motion till regionfullmäktige i Halland

Gunnel Bengtsson (c) tidigare kommunalråd i Halmstad har lämnat in följande motion till regionfullmäktige i Halland.

Jag föreslår
att Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att göra en kartläggning av lantbrukets och tätorternas ömsesidiga påverkan som underlag för samhällsplaneringen.…

Continue Reading 0

Motion till kommunfullmäktige i Falkenberg

Börje Tönsgård(m), medlem i Den Goda Jorden, har lämnat in följande motion till kommunfullmäktige i Falkenberg.

I flera kommuner i Sverige har tankar väckts att åkerjorden, som är en
begränsad resurs, bör bevaras ur hållbarhetssynpunkt.

Föreningen DEN GODA JORDEN har …

Continue Reading 0

Vill utreda konflikter om åkermarken

Hallands Nyheter publicerar idag den 14 september följande artikel.

Hur kan Hallands politiker förena kraven på nya bostäder med att bevara värdefull jordbruksmark och gynna lantbrukets utveckling?

Den frågan bör Region Halland utreda, tycker Gunnel Bengtsson (C), avgående kommunråd i …

Continue Reading 0

Motion om åkermarken i Söderköping

Bengt Wastesson, Anders Eksmo och Bengt-Ove Karlsson (KD) har lämnat in en motion till Söderköping kommun daterad april 2009 med följande innehåll:

Åkermark är en resurs som måste värnas. Idag och än mer i framtiden kommer åkermark att behövas för

Continue Reading 0

Mp-motion vill bevara åkermarken i Varberg

Även på det lokala planet i Varbergs kommun har miljöpartiet lagt en motion om bevarande av åkermarken. Detta resulterade i följande artikel i Hallands Nyheter 21 oktober.

Mp-motion vill bevara åkermarken

Var rädd om jordbruksmarken! Det är innebörden i en

Continue Reading 0