Tag Archives | Okategoriserade

Synpunkter på översiktsplan i Varberg

Den Goda Jorden har lämnat synpunkter på Varberg kommuns översiktsplan, fördjupning Norra kusten. Synpunkterna har sammanställts tillsammans med Bengt Nybergh på Limabacka kvarn i Väröbacka, som även är medlem i föreningen och delaktig i Den Goda Jordens kommungruppen i Varberg.…

Continue Reading 0

Bebygga eller bevara?

Kristina Yngwe har skrivit ett examensarbete vid SLU Uppsala med titeln ”Bebygga eller bevara? – Samhällsekonomiska faktorer vid kommunal planering av åkermark ”. Resultaten av hennes analys tyder på att de ekonomiska målen för kommunen har spelar stor roll för …

Continue Reading 0

Det bristande skyddet för åkermark

LRF Halland har skickat en skrivelse till LRF:s riksförbundsstyrelsen angående det bristande skyddet för åkermark.

De skriver där: Vi önskar att riksförbundsstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att noga belysa hur utvecklingen ser ut idag och hur den överensstämmer med …

Continue Reading 0