Tag Archives | Översiktsplaner

Slaget om den goda jorden

Hallandsposten publicerade följande artikel 31 augusti.

I går kväll stod det verbala slaget om den goda åkerjorden. Exploateringsmotståndarna pratade mycket – kanske mest – men när det blev dags att rösta stod de sig slätt.
Åmotsplanen gick igenom med dunder

Continue Reading 0

Jordbruksverket ifrågasätter gårdförsäljning

Land Lantbruk & Skogland publicerade den 12 december en artikel angående Jordbruksverkets överklagande av förvaltningsrättens beslut angående Malmö kommuns köp av Solnäs.

Jordbruksverket avslog ansökan om jordförvärvstillstånd men nu ger förvaltningsrätten Malmö stad rätt att köpa en 50 hektar stor …
Continue Reading 0

Regeringen stoppar Bäckdala

Skånska Dagbladet rapporterar idag denna glädjande nyhet.

Regeringen stoppar andra etappen av nya bostadsområdet Bäckdala. Därmed ser det inte ut att bli några fler villor över huvud taget på ett bra tag i västra utkanten av Eslöv. Beskedet kom sent …

Continue Reading 0

Bygg klokt i Kumla

Torbjörn Ahlin, Centerpartiet, skriver följande i sin blogg den 1 december.

Kumla kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska vara vägledande för nybyggen och förändringar av den fysiska miljön. Ett tungt inslag i liggande förslag till …

Continue Reading 0

Bra åkermark ska bli 2 000 nya bostäder

Hallandsposten uppmärksammar den 18 juni att Laholm kommuns planer på ny översiktsplan kommer att ta mer åkermark i anspråk. De skriver bl a att den planerade bebyggelsen i Åmot och Trulstorp hamnar nära havet, motorvägen och järnvägsstationen. Men samtidigt tas …

Continue Reading 0