Tag Archives | Tv

Den Goda Jorden på SVT Sydnytt

SVT Sydnytt har gjort ett repotage om att Länsstyrelsen i Skåne vill tvinga kommunerna att samarbeta mer för att bebygga mindre åkermark. Tusentals hektar åkermark ligger de närmsta åren i fara och kommer förstöras för all framtid om inte kommunledningarna …

Continue Reading 0

Den Goda Jorden på TV4 Halland

Den Goda Jordens lokala arbetsgrupp i Varberg kommer att sätta upp en av våra banderoller vid Motorvägen vid Munkagårdsskolan i protest mot att Varbergs kommun fortsätter att bygga på den bästa åkerjorden. TV4 Halland visade idag på morgonen ett inslag …

Continue Reading 0

Den Goda Jorden på TV

Vi vill uppmärksamma er på att det seminarium FN:s livsmedels- och
jordbruksorganisation, FAO, anordnade i Riksdagen den 18 april i nära
samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Folkpartiets riksdagsgrupp, den svenska FAO-kommittén som är knuten till Jordbruksdepartementet, Sveriges lantbruksuniversitet, …

Continue Reading 0

Gripande film på SVT

Idag sändes i SVT 2 en mycket gripande film om den 88-åriga bonden som slitit sina sista 33 år på de bördiga sörmländska fälten, tills dess hans mark övertogs för att bli en golfbana i världsklass…

”Dokumentären Ett stycke Sverige …

Continue Reading 6